क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
भुक्तानीका लागि आवेदन दिन सञ्चार माध्यमहरुलाई सूचना 2081 सूचना
अनलाईन पत्रकारिता तलिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
मोबाइल पत्रकारिता तलिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
बजार व्यवस्थापन तथा विज्ञापनकला तालिमका लागि छनौट भएका व्यवस्थापकको सूची । सूचना
चलचित्र एप्रिसियसन कार्यशालामा सहभागी हुने पत्रकारको सूची सूचना
लघु चलचित्र र बृत्तचित्र निर्माण गर्न छनौट भएका र बैकल्पिक उम्मेदवारको नामावली सूचना
द्वन्द पीडित सबलीकरण कार्यक्रमको आवेदन दिने समय थपिएको सूचना सूचना
भ्रमित नबनौ, सत्य समाचारको खोजी गरौ (अनलाईनका लागि)(1230x120) सूचना
भ्रमित नबनौ, सत्य समाचारको खोजी गरौ (अनलाईनका लागि)(900x100) सूचना
१० भ्रमित नबनौ, सत्य समाचारको खोजी गरौ (अनलाईनका लागि) (300x200) सूचना
११ सक्षम र सवल प्रदेश,सुनिश्चित अधिकार (अनलाईनका लागि)(1230x120) सूचना
१२ सक्षम र सवल प्रदेश,सुनिश्चित अधिकार (अनलाईनका लागि)(900x100) सूचना
१३ सक्षम र सवल प्रदेश,सुनिश्चित अधिकार (अनलाईनका लागि)(300x200) सूचना
१४ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचना
१५ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारण गर्ने केबुल टेलिभिजन सूचना
१६ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारण गर्ने १००० वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियो सूचना
१७ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारण गर्ने 500 वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियो सूचना
१८ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारण गर्ने 250 वाट क्षमताको एफ.एम. रेडियो सूचना
१९ भ्रमित नबनौ, सत्य समाचारको खोजी गरौ (टेलिभिजनका लागि) सूचना
२० सक्षम र सवल प्रदेश,सुनिश्चित अधिकार (टेलिभिजनका लागि) सूचना
२१ भ्रमित नबनौ, सत्य समाचारको खोजी गरौ (रेडियोका लागि) सूचना
२२ सक्षम र सवल प्रदेश, सुनिश्चित अधिकार (रेडियोका लागि) सूचना
२३ द्वन्द्व पीडित सवलीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनेले दिने प्रस्तावको ढाँचा सूचना
२४ द्वन्द पिडित व्यक्तिहरुको सबलीकरणका लागि सूचना सूचना
२५ Data driven पत्रकारिता तालिममा छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
२६ पटकथा लेखन कार्यशालाका लागि छनौट भएका व्यक्तिहरुको सूची सूचना
२७ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि निवेदन दिने पुन: सूचना सूचना
२८ लघु चलचित्र निर्माण सम्बन्धी पटकथा लेखन कार्यशाला (पुन सूचना) सूचना
२९ चलचित्र पटकथा लेखन कार्यशालाका लागि आवेदन दिने ढाँचा सूचना
३० लघु चलचित्र/ चलचित्र / बृत्तचित्रको लागि आवेदन दिने फारम सूचना
३१ चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्न चाहने संस्थाले भर्ने फारम सूचना
३२ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्रीको आवेदन सूचना
३३ मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० सूचना
३४ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि निबेदन दिने सूचना सूचना
३५ चलचित्र क्षेत्रमा भबिष्य बनाउन चाहनेहरुका लागि सूचना सूचना
३६ रेडियो प्राविधिकहरुका लागि तालिममा छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
३७ मोबाइल पत्रकारिता तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
३८ मल्टिमिडिया तथा अनलाईन पत्रकारिता तालिममा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
३९ समाचार सम्पादन कार्यशालामा सहभागी हुने पत्रकार महिलाहरुको सूची । सूचना
४० पत्रकारहरुका लागि सरकारले गरेको सामूहिक दुर्घटना बीमाबाट प्राप्त हुने सुविधा सूचना
४१ तालिम प्राप्त गर्न चाहनेले दिने निवेदनको ढाँचा सूचना
४२ बागमती प्रदेशका पत्रकार, प्राविधिक, र व्यवस्थापकलाई तालिमको अवसर सूचना
४३ नविकरण सम्वन्धि सुचना सूचना
४४ भुक्तानीका लागि आवेदन दिन सञ्चार माध्यमहरुलाई सूचना सूचना
४५ मल्टिमिडिया तथा अनलाइन पत्रकारिताको तालिम (दोश्रो चरण) मा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची । सूचना
४६ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल लेखक तथा पत्रकारहरुलाई लेख प्रतियोगितामा सहभागी हुने सूचना सूचना
४७ समाचार सम्पादन कार्यशालामा सहभागी पत्रकार महिलाहरुको सूची सूचना
४८ दोश्रो चरणको मोबाइल पत्रकारिता तालिममा सहभागी पत्रकारको सूची सूचना
४९ जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्ने सुचनामा फेरबदल भएको सुचना (केबुल टेलिभिजन) सूचना
५० जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्ने सुचनामा छुट भएका (अनलाईन पत्रकारिता) सूचना
५१ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकार महिलाका लागि सूचना सूचना
५२ जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्ने (अनलाईन पत्रकारिता) सूचना
५३ प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाई संघीयता सुदृढ गरौ(अनलाईनको लागि)(१४००*१२५) सूचना
५४ प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाई संघीयता सुदृढ गरौ(अनलाईनको लागि)(१२००*१२५) सूचना
५५ प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाई संघीयता सुदृढ गरौ(अनलाईनको लागि)(१०००*१००) सूचना
५६ प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाई संघीयता सुदृढ गरौ (अनलाईनको लागि) (३००*४५०) सूचना
५७ बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ (अनलाईनको लागि) (१४००*१२५) सूचना
५८ बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ (अनलाईनको लागि)(1200*125) सूचना
५९ बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ (अनलाईनको लागि)(1000*100) सूचना
६० बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ (अनलाईनको लागि) (300*450) सूचना
६१ जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्ने (एफएम रेडियो 500) सूचना
६२ जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्ने (एफएम रेडियो 1000 र 250) सूचना
६३ प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाई संघीयता सुदृढ गरौ (टेलिभिजनका लागि) सूचना
६४ जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्ने (केबुल टेलिभिजन) सूचना
६५ प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाइ संघीयता सुदृढ गरौ (एफ एम रेडियोका लागि) सूचना
६६ बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ (टेलिभिजनका लागि) सूचना
६७ बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ (एफ एम रेडियोका लागि) सूचना
६८ बिधागत (बिट) पत्रकारिता लेखनबृत्ति प्राप्त गर्ने पत्रकारहरुको सूची सूचना
६९ डाटा ड्रिभन पत्रकारिता तालिम (दोस्रो समूह)मा सहभागी हुने पत्रकारको सूची सूचना
७० बागमती प्रदेश सरकारबाट बिमा गरिएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
७१ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि निवेदन दिन समय थपिएको सूचना सूचना
७२ बिधागत (विट) पत्रकारिता लेखनबृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ सूचना
७३ बिधागत (बिट) पत्रकारिता लेखनबृत्तिका लागि निवेदनको ढाँचा सूचना
७४ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि आवेदनको ढाँचा सूचना
७५ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि निवेदन दिने सूचना सूचना
७६ बिधागत(विट)पत्रकारिता लेखनबृत्ति लेख्न चाहने पत्रकारका लागि सूचना सूचना
७७ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०७९ सूचना
७८ दोश्रो चरणको रेडियो प्राबिधिक तालिममा छनौट भएका प्राबिधिक पत्रकारहरुको सूची सूचना
७९ बजार व्यवस्थापनको लागि विज्ञापन कला सम्बन्धी तालिममा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूचि सूचना
८० बागमती प्रदेशका पत्रकारको बिमाका लागि विवरण पठाउने समय थपिएको सूचना सूचना
८१ अवसर नपाएका इच्छुक पत्रकारका लागि तालिमको अवसर सूचना
८२ बागमती प्रदेशका पत्रकारको दुर्घटना बिमाका लागि विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना सूचना
८३ पहिलो चरणको रेडियो प्राविधिक तालिमका लागि छनौट भएका प्राविधिक पत्रकारको सूची सूचना
८४ पहिलो चरणको डाटा ड्रिभन पत्रकारिता तालिममा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
८५ पहिलो चरणको मोबाइल पत्रकारिता तालिममा छनोट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
८६ खुल्ला लेख प्रतियोगिताको नतिजा सूचना
८७ पहिलो चरणको अनलाइन पत्रकारिता तालिममा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
८८ बागमती प्रदेशका लेखक तथा पत्रकारहरुलाई खुल्ला लेख प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना सूचना
८९ प्रेस प्रतिनिधि/अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको लागि दिइने दरखास्त (नवीकरणका लागि समेत) सूचना
९० तालिमका लागि निवेदन दिने ढाँचा सूचना
९१ सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय बागमती प्रदेशमा तालिमको अवसर सूचना
९२ सञ्चार माध्यम नविकरण गर्न आउने र कार्यालय सरेको सूचना सूचना
९३ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली २०७६ संशोधनसहित सूचना
९४ बागमती प्रदेशका सञ्चार माध्यमले भुक्तानीका लागि निवेदन दिने सूचना सूचना
९५ जनचेतनामूलक सूचना सामग्री प्रसारणका लागि छनौट भएका अनलाइनको सूची सूचना
९६ जनचेतनामूलक सूचना सामग्री प्रसारणका लागि छनौट भएका टेलिभिजनको सूची सूचना
९७ जनचेतनामूलक सूचना सामग्री प्रसारणका लागि छनौट भएका रेडियो सूची सूचना
९८ साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जागरणयुक्त रेडियोमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
९९ अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि सूचना सामग्री: बागमती प्रदेशका सूचना सबैले थाहा पाउन् सूचना
१०० अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि सूचना सामग्री: बागमती प्रदेशका कानून, सबैले जानून् सूचना
१०१ लैंगिक हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
१०२ मानव बेचबिखन बिरुद्ध जागरणयुक्त रेडियो सामग्री सूचना
१०३ लैंगिक हिंसा सम्बन्धी रेडियोमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
१०४ मानव बेचबिखन बिरुद्ध जागरणमुलक टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
१०५ विपद सम्बन्धी रेडियोमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
१०६ साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जागरणयुक्त टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
१०७ विपद सम्बन्धी टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने सामग्री सूचना
१०८ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि आवेदन दिने सूचना सूचना
१०९ जनचेतनामुलक प्रचार सामाग्रीको लागि आवेदन फाराम सूचना
११० जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण,प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०७८ सूचना
१११ लेखन तथा प्रसारणबृत्तिमा छनौट भएका आवेदक पत्रकारहरुको सूची सूचना
११२ जेष्ठ पत्रकार अनुभव अभिलेखीकरण सिफारिस सम्बन्धी सूचना सूचना
११३ जेष्ठ पत्रकार अनुभव अभिलेखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७८ सूचना
११४ आधारभुत पत्रकारिता तालिममा सहभागी हुने पत्रकारहरुको सूची सूचना
११५ बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ सूचना
११६ मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिममा सहभागी हुने पत्रकारहरुको सूची सूचना
११७ आधारभुत पत्रकारिता तालिमका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना
११८ प्रदेश डायरी || बागमती प्रदेश || २०७८/०६/२६ सूचना
११९ स्थानीय भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ सूचना
१२० आधारभुत पत्रकारिता तालिमका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी पत्रकारहरुलाई सूचना सूचना
१२१ मल्टिमिडिया तालिमका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी पत्रकारहरुलाई सूचना सूचना
१२२ अनलाईन पत्रकारिताका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा सूचना
१२३ सञ्चार माध्यमको इजाजत नविकरण सम्बन्धी सूचना सूचना
१२४ १०० वाट क्षमतासम्मका एफ.एम. रेडियो सूचीकरण हुन आउने बारेको सूचना सूचना
१२५ सूचना सूचना
१२६ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारण सम्बन्धी सूचना सूचना
१२७ केवल टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने कोभिड १९ सम्बन्धी सामग्री सूचना
१२८ केवल टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने विपद सम्बन्धी सामग्री सूचना
१२९ एफ एम रेडियोले प्रसारण गर्ने कोभिड १९ सम्बन्धी सामग्री सूचना
१३० एफ एम रेडियोले प्रसारण गर्ने विपद सम्बन्धी सामग्री सूचना
१३१ सूचना बैंक निर्माण गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना
१३२ Notice for Selected Firms in Technical Evaluation Criteria for “Development, Installation and Training of Web-based Information Bank Application” सूचना
१३३ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी पुनः जारी गरिएको सूचना सूचना
१३४ Request For Proposal (RFP) Notice for “Development, Installation and Training of Web-based Application” सूचना
१३५ सफ्टवेयर निर्माणका लागि सूचीकरण हुन आउने बारेको सूचना सूचना
१३६ विषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण वृत्ति कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
१३७ जनचेतना मूलक प्रचार सामाग्रीको लागि आवेदन फाराम सूचना
१३८ बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्तिको पहिलो चरणमा छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
१३९ स्थानीय भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लेखन तथा प्रसारण बृत्तिमा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
१४० जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना
१४१ मल्टिमिडिया तथा अनलाइन पत्रकारिता तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको दोस्रो सूची सूचना
१४२ मल्टिमिडिया तथा अनलाइन पत्रकारिता तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
१४३ मिडिया गुफाको रुपमा सञ्चालन हुने मोजो तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
१४४ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल नेपाली पत्रकार,भाषाका शोधकर्ता वा सञ्चार संस्थाका लागि स्थानीय भाषा प्रबद्र्धन सम्बन्धी लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि प्रस्ताव आवेदन आब्हानको सूचना सूचना
१४५ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरुका लागि बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना सूचना
१४६ बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ सूचना
१४७ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण,प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०७७ सूचना
१४८ विपद तथा जोखिम पत्रकारिता सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ सूचना
१४९ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारका लागि तालिमको अवसर सम्बन्धी सूचना सूचना
१५० मेशिनरी उपकरण खरिद गर्न शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना सूचना
१५१ दोस्रो चरणमा बिमा गराइएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
१५२ पहिलो चरणमा बिमा गराइएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
१५३ Media in Bagamati Province (English Version) सूचना
१५४ बागमती प्रदेशमा मिडिया (नेपाली र अंग्रेजी खण्ड) सूचना
१५५ केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन-२०७७ सूचना
१५६ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७ सूचना
१५७ एफएम रेडियो र केबुल टेलिभिनज संचालनमा लाग्ने दस्तुर सूचना
१५८ प्रेस प्रतिनिधीको लागि दिइने दरखास्तमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू सूचना
१५९ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरु सूचना
१६० प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली २०७६ सूचना
१६१ सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राजश्व जम्मा गर्ने शीर्षक नम्बरहरु सूचना
१६२ एफ.एम.रेडियो/केवुल टेलिभिजन/अनलाईन नवीकरण गर्दा चाहिने आवश्यक कागजात सूचना
१६३ बिषयगत लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको नामावली सूचना
१६४ पत्रकार परिचयपत्रका लागि भर्ने फर्म सूचना
१६५ शोधबृत्तिका लागि आवेदन दिने सूचना| सूचना
१६६ शोधबृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ सूचना
१६७ विपद तथा जोखिम पत्रकारिता सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ सूचना
१६८ सूचना बैंक सञ्चालानार्थ सफटवेयर निर्माणका लागि सूचीकरण हुन आउने बारेको सूचना सूचना
१६९ २०७६ फागुन ४ गतेदेखि काठमाडौमा भएको मोबाइल पत्रकारिता तालिम सूचना
१७० बिषयगत लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको नामावली सूचना
१७१ फागुन ४ गतेदेखि काठमाडौमा हुने मोबाइल पत्रकारिता तालिममा सहभागी हुने पत्रकारहरुको विवरण सूचना
१७२ सूचीकरण हुन आउने बारे सूचना सूचना
१७३ तालिमको समय परिवर्तन गरिएको सूचना सूचना
१७४ आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सर्वेक्षण परामर्श सेवाका लागि सूचीकरण हुने सूचना सूचना
१७५ काठमाडौ उपत्यकामा कार्यरत पत्रकारका लागि Mobile Journalism तालिमको अवसर सूचना
१७६ Fellowship for Journalists in Province-3 सूचना
१७७ Application for Fellowship सूचना
१७८ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवान सम्बन्धी सूचना
१७९ सेवा करारमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर लिने सम्बन्धि सूचना
१८० सूचना संशोधन गरिएको बारे । सूचना
१८१ अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु सूचना
१८२ अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना
१८३ दर्ताको लागि सूचना आव्हान सूचना
गंगानारायण श्रेष्ठ
गंगानारायण श्रेष्ठ
माननीय मन्त्री
पूर्ण बहादुर दर्जी
पूर्ण बहादुर दर्जी
सचिव
रेवती प्रसाद सापकोटा
रेवती प्रसाद सापकोटा
सञ्चार रजिष्ट्रार