क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
प्रसारण संस्थाले ( एफ. एम. रेडियो / केबल टेलिभिजन) संचारमाध्यम नबिकरणका लागि दिईने निबेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) बुझाएको निवेदनको अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
अनलाईन पत्रकारिताका लागि दिइने निवेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
केवुल टेलिभिजन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफ.एम.) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल
माननीय मन्त्री

कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल

नारायण प्रसाद शर्मा
सचिव

नारायण प्रसाद शर्मा

रेवती प्रसाद सापकोटा
सञ्चार रजिष्ट्रार

रेवती प्रसाद सापकोटा