क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
प्रेस प्रतिनिधिकोलागि दिइने दरखास्त (नवीकरणका लागि समेत) अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
प्रसारण संस्थाले ( एफ. एम. रेडियो / केबल टेलिभिजन) संचारमाध्यम नबिकरणका लागि दिईने निबेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) बुझाएको निवेदनको अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
अनलाईन पत्रकारिताका लागि दिइने निवेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
केवुल टेलिभिजन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफ.एम.) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
गंगानारायण श्रेष्ठ
माननीय मन्त्री

गंगानारायण श्रेष्ठ

ध्रुब गैडा
सचिव

ध्रुब गैडा

रेवती प्रसाद सापकोटा
सञ्चार रजिष्ट्रार

रेवती प्रसाद सापकोटा