क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
खुल्ला लेख प्रतियोगिताको नतिजा सूचना
पहिलो चरणको अनलाइन पत्रकारिता तालिममा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
बागमती प्रदेशका लेखक तथा पत्रकारहरुलाई खुल्ला लेख प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना सूचना
प्रेस प्रतिनिधि/अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको लागि दिइने दरखास्त (नवीकरणका लागि समेत) सूचना
तालिमका लागि निवेदन दिने ढाँचा सूचना
सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय बागमती प्रदेशमा तालिमको अवसर सूचना
सञ्चार माध्यम नविकरण गर्न आउने र कार्यालय सरेको सूचना सूचना
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली २०७६ संशोधनसहित सूचना
प्रसारण संस्थाले ( एफ. एम. रेडियो / केबल टेलिभिजन) संचारमाध्यम नबिकरणका लागि दिईने निबेदन अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
१० प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) बुझाएको निवेदनको अनुसूची/ढाँचा तथा दस्तुर
कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल
माननीय मन्त्री

कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल

नारायण प्रसाद शर्मा
सचिव

नारायण प्रसाद शर्मा

रेवती प्रसाद सापकोटा
सञ्चार रजिष्ट्रार

रेवती प्रसाद सापकोटा