क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
मोबाइल पत्रकारिता तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यर्स्थापन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८०" ऐन
मल्टिमिडिया तथा अनलाईन पत्रकारिता तालिममा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची । सूचना
समाचार सम्पादन कार्यशालामा सहभागी हुने पत्रकार महिलाहरुको सूची । सूचना
पत्रकारहरुका लागि सरकारले गरेको सामूहिक दुर्घटना बीमाबाट प्राप्त हुने सुविधा सूचना
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ नियमावली
प्रदेश-सञ्चार-माध्यम-व्यवस्थापन-(तेस्रो-संशोधन)-नियमावली,-२०७८ नियमावली
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ नियमावली
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ नियमावली
१० प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ नियमावली
गंगानारायण श्रेष्ठ
माननीय मन्त्री

गंगानारायण श्रेष्ठ

ध्रुब गैडा
सचिव

ध्रुब गैडा

रेवती प्रसाद सापकोटा
सञ्चार रजिष्ट्रार

रेवती प्रसाद सापकोटा