दर्ताको लागि सूचना आव्हान

 (१) सञ्चार रजिष्ट्रारले ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रकाशन हुदै आएका पत्रपत्रिका, प्रसारण हुँदै आएका एफ. एम. रेडियो, टेलिभिजन, केवुलटेलिभिजन, केवुल प्रसारक, अनलाईन र पुस्तक प्रकाशनको अभिलेखको लागि ३५ दिनको अवधि तोकी सूचना आव्हान गर्नेछ।…

View More दर्ताको लागि सूचना आव्हान